Array
(
  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":31,"to_translate":{"da":31,"en":31,"de":31,"it":31,"es":31}}
      [1] => {"total":31,"to_translate":{"da":31,"en":31,"de":31,"it":31,"es":31}}
      [2] => {"total":31,"to_translate":{"da":31,"en":31,"de":31,"it":31,"es":31}}
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
      [2] => 1
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
      [2] => 1
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 9.75
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 26
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 41622
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 6.9.4
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 9.75
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_you_tube_product] => Array
    (
      [0] => field_5be96433daed4
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_yoast_wpseo_primary_product_cat] => Array
    (
      [0] => 545
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1678362382:5
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Reinigingsspray voor oordoppen

Reinigingsspray met verdamper voor externe verzorging en desinfectie van oordoppen en andere kleine oppervlakes.

OtoVita® Professional Cleaning Spray heeft een inhoud van 50 ml en een verdamper.

Categorie:
✓ Innovatieve producten
✓ Beste comfort
✓ Persoonlijk advies & service
✓ Goede prijs / kwaliteit verhouding
✓ Draag oordoppen & voorkom tinnitus

Specificaties