Array
(
  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_default_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_featured] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sale_price_dates_from] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sale_price_dates_to] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sku] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 1.000000
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => outofstock
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_visibility] => Array
    (
      [0] => visible
    )

  [_weight] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_width] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_height] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_length] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_min_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_max_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 11205
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [wcml_sync_hash] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:15:"postmeta_fields";s:32:"703df1136a13e0f33c5499c2ff82a311";}
    )

  [_purchase_note] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [attr_label_translations] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:2:"da";a:0:{}}
    )

  [_upsell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_crosssell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_alp_processed] => Array
    (
      [0] => 1492530897
    )

  [_min_variation_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_max_variation_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_swatch_type_options] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:32:"8ea88bfc30c43e0ad81822d16b16625e";a:4:{s:4:"type";s:7:"default";s:6:"layout";s:7:"default";s:4:"size";s:19:"swatches_image_size";s:10:"attributes";a:0:{}}}
    )

  [_wp_attachment_metadata] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_min_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 11982
    )

  [_min_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 11982
    )

  [_max_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 11982
    )

  [_max_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 11982
    )

  [_children] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 3.6.4
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 118
    )

  [_product_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 25
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 25
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Earproof ER20 ørepropper

Med Earproof ER20 ørepropper er du optimalt beskyttet mod høj musik uden tab af præcis det, du ønsker at høre. Dette er ideelt for alle, der elsker musik. Earproof ER20 kan genbruges som høreværn, du kan bruge dem igen og igen. Muffen er egnet til mellemstore øregange.
Handleiding Earproof ER20

Kategori:
✓ Innovative produkter
✓ Bedste komfort
✓ Personlig rådgivning og service
✓ God kvalitet / prisforhold
✓ Brug ørepropper og undgå tinnitus