Array
(
  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":47,"to_translate":{"da":47,"en":47,"de":47,"it":47,"es":47}}
      [1] => {"total":47,"to_translate":{"da":47,"en":47,"de":47,"it":47,"es":47}}
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 7.50
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 32
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
      [1] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
      [1] => 
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 6.9.4
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 7.50
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_yoast_wpseo_primary_product_cat] => Array
    (
      [0] => 9
    )

  [_min_variation_price] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_max_variation_price] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_min_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 445
    )

  [_max_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 445
    )

  [_min_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_max_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_min_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 445
    )

  [_max_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 445
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wp_attachment_metadata] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_swatch_type_options] => Array
    (
      [0] => a:1:{s:32:"8ea88bfc30c43e0ad81822d16b16625e";a:4:{s:4:"type";s:7:"default";s:6:"layout";s:7:"default";s:4:"size";s:19:"swatches_image_size";s:10:"attributes";a:2:{s:32:"26f6bd393df766642c4e6215573c6059";a:3:{s:4:"type";s:5:"color";s:5:"color";s:7:"#FFFFFF";s:5:"image";s:1:"0";}s:32:"869867f1f352e9d0b6deeba3a9bed98d";a:3:{s:4:"type";s:5:"color";s:5:"color";s:7:"#FFFFFF";s:5:"image";s:1:"0";}}}}
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_you_tube_product] => Array
    (
      [0] => field_5be96433daed4
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1683025781:1383
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1383
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 44793
    )

  [_wp_old_slug] => Array
    (
      [0] => earproof-denim-etui
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 45524
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Earproof Eco-Pouch

De Earproof Eco-Pouch is de nieuwste versie van ons vertrouwde opbergzakje, nu gemaakt van kurkleer. Kurk is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal dat wordt geoogst zonder schade toe te richten aan de boom. Beschikbaar in naturel of zwart.

 

 

Categorie:
✓ Innovatieve producten
✓ Beste comfort
✓ Persoonlijk advies & service
✓ Goede prijs / kwaliteit verhouding
✓ Draag oordoppen & voorkom tinnitus