Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1681821245:1383
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1383
    )

  [_visibility] => Array
    (
      [0] => visible
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 241
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_purchase_note] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_featured] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_weight] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_length] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_width] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_height] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_sku] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_product_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 12.50
    )

  [_sale_price_dates_from] => Array
    (
      [0] => 1575241200
    )

  [_sale_price_dates_to] => Array
    (
      [0] => 1577919599
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 12.50
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_upsell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_crosssell_ids] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 7.7.0
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 45517,14024,44442
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_yoast_wpseo_primary_product_cat] => Array
    (
      [0] => 6
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 90
    )

  [_oembed_2338cd321aef3976b754452c990638d0] => Array
    (
      [0] => {{unknown}}
    )

  [shop_usp_0_usp_titel] => Array
    (
      [0] => One size fits all
    )

  [_shop_usp_0_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [shop_usp_1_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Budget earplug
    )

  [_shop_usp_1_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [shop_usp_2_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Contains a musicfilter to experience high quality sound
    )

  [_shop_usp_2_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_wp_attachment_metadata] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [2] => 1
          [5] => 4
          [1] => 1
          [3] => 1
          [4] => 1
        )

    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 3.75
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 6
    )

  [_default_attributes] => Array
    (
      [0] => a:0:{}
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [shop_usp_3_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Wear earplugs & prevent tinnitus
    )

  [_shop_usp_3_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [shop_usp_4_usp_titel] => Array
    (
      [0] => Reusable earplug
    )

  [_shop_usp_4_usp_titel] => Array
    (
      [0] => field_5749c5a3286a7
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 3.75
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 8
    )

  [_low_stock_amount] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => https://www.youtube.com/embed/h96Zg0OufA8
    )

  [_you_tube_product] => Array
    (
      [0] => field_5be96433daed4
    )

  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":86,"to_translate":{"da":86,"en":86,"de":86,"it":86,"es":86}}
    )

  [_oembed_dba0b1e1600bce6d7eee57fdbcf505d5] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_oembed_time_dba0b1e1600bce6d7eee57fdbcf505d5] => Array
    (
      [0] => 1542029023
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 44418
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_yoast_wpseo_focuskw] => Array
    (
      [0] => best earplugs for music
    )

  [_yoast_wpseo_title] => Array
    (
      [0] => Earproof Rockit - Earproof
    )

  [_yoast_wpseo_linkdex] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => a:5:{i:2;i:1;i:5;i:4;i:1;i:1;i:3;i:1;i:4;i:1;}
    )

)

Earproof Rockit

De Earproof Rockit is een herbruikbare one size fits all oordop en bevat een muziekfilter dat omhuld wordt met zachte memoryfoam. De kwaliteit van deze entry-level oordop overstijgt elke andere oordop uit dit segment. De Rockit heeft een vlakke demping, perfecte seal, helder geluid

Inclusief handige Earproof Bamboe Container voor aan je sleutelbos.

Categorie:
One size fits all
Budget earplug
Contains a musicfilter to experience high quality sound
Wear earplugs & prevent tinnitus
Reusable earplug