Array
(
  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":71,"to_translate":{"da":71,"en":71,"de":71,"it":71,"es":71}}
      [1] => {"total":71,"to_translate":{"da":71,"en":71,"de":71,"it":71,"es":71}}
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 29450
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 6.3.1
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_min_variation_price] => Array
    (
      [0] => 25
    )

  [_max_variation_price] => Array
    (
      [0] => 25
    )

  [_min_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 104
    )

  [_max_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 104
    )

  [_min_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 25
    )

  [_max_variation_regular_price] => Array
    (
      [0] => 25
    )

  [_min_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 104
    )

  [_max_regular_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 104
    )

  [_min_variation_sale_price] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_max_variation_sale_price] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_min_sale_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_max_sale_price_variation_id] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_yoast_wpseo_primary_product_cat] => Array
    (
      [0] => 7
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_you_tube_product] => Array
    (
      [0] => field_5be96433daed4
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1583494112:5
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_sale_price] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 29450
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Afspraak maken voor aanmeten

Voordat je maat oordoppen kunt aanschaffen zullen we een mal van je oren moeten maken. We bekijken allereerst even je oren en maken vervolgens met siliconen een perfecte mal van de oren.

Aanmeten kan op kantoor in Rotterdam of locatie. Stuur een mail naar [email protected] zodat we een afspraak kunnen inplannen. Wanneer we een bezoek niet kunnen combineren rekenen we 35 euro.

Categorieën: ,
✓ Innovatieve producten
✓ Beste comfort
✓ Persoonlijk advies & service
✓ Goede prijs / kwaliteit verhouding
✓ Draag oordoppen & voorkom tinnitus