Array
(
  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":46,"to_translate":{"da":46,"en":46,"de":46,"it":46,"es":46}}
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1683025011:1383
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 5
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 45141
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 14
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 6.9.4
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 45147,45171,45177
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_you_tube_product] => Array
    (
      [0] => field_5be96433daed4
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_yoast_wpseo_primary_product_cat] => Array
    (
      [0] => 9
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 6.50
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 6.50
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Earproof Bamboe Container

De bamboe container is een handig opbergdoosje voor jouw Earproof oordoppen. Bamboe is een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal met van nature antibacteriële eigenschappen. Hang de container aan je sleutelbos of tas zodat je je oordoppen altijd bij de hand hebt.

Categorie:
✓ Innovatieve producten
✓ Beste comfort
✓ Persoonlijk advies & service
✓ Goede prijs / kwaliteit verhouding
✓ Draag oordoppen & voorkom tinnitus