Array
(
  [_wpml_word_count] => Array
    (
      [0] => {"total":80,"to_translate":{"da":80,"en":80,"de":80,"it":80,"es":80}}
      [1] => {"total":80,"to_translate":{"da":80,"en":80,"de":80,"it":80,"es":80}}
    )

  [_wpml_media_featured] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_wpml_media_duplicate] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 1
    )

  [_regular_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [total_sales] => Array
    (
      [0] => 61
    )

  [_tax_status] => Array
    (
      [0] => taxable
    )

  [_tax_class] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_manage_stock] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_backorders] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_sold_individually] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_virtual] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_downloadable] => Array
    (
      [0] => no
    )

  [_download_limit] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_download_expiry] => Array
    (
      [0] => -1
    )

  [_thumbnail_id] => Array
    (
      [0] => 28951
    )

  [_stock] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_stock_status] => Array
    (
      [0] => instock
    )

  [_wc_average_rating] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_wc_review_count] => Array
    (
      [0] => 0
    )

  [_product_version] => Array
    (
      [0] => 6.9.4
    )

  [_price] => Array
    (
      [0] => 20
    )

  [shop_usp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_shop_usp] => Array
    (
      [0] => field_5749c598286a6
    )

  [_yoast_wpseo_primary_product_cat] => Array
    (
      [0] => 9
    )

  [_swatch_type] => Array
    (
      [0] => default
    )

  [gallery_sync] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [you_tube_product] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_you_tube_product] => Array
    (
      [0] => field_5be96433daed4
    )

  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1681483054:1383
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1383
    )

  [_product_image_gallery] => Array
    (
      [0] => 28951
    )

  [_wpml_media_has_media] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_estimated-reading-time-minutes] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_wordproof_timestamp] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_average_rating] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_review_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wcml_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [_wc_rating_count] => Array
    (
      [0] => 
    )

)

Filter PRO Black (-20 dB) 1 stuk

De nieuwe PRO muziekfilter Black 20db van Earproof bevat innovatieve technologie die muziek perfect laat klinken en de muziek met 20 decibel filtert. De filters hebben een vlakke demping en over de hele frequentie bereik. Het geluid blijft mooi helder klinken en vervormt niet maar ook praten met anderen gaat perfect.

 • 100% akoestisch getest
 • een gaasmembraan filter (geen buisfilter)
 • ademend materiaal
 • ontwikkeld en geproduceerd in Nederland
Categorie:
✓ Innovatieve producten
✓ Beste comfort
✓ Persoonlijk advies & service
✓ Goede prijs / kwaliteit verhouding
✓ Draag oordoppen & voorkom tinnitus